Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
Yrkeshögskolan syd
MENY

Entreprenör - Elinstallation med Allmän behörighet (Auktoriserad elinstallatör) 225 Yh-poäng

Entreprenörer

Utbildningen Entreprenör - Elinstallation med Allmän behörighet ger dig som inte har möjlighet att satsa på heltidsstudier en utmärkt möjlighet att kombinera ditt arbete med studier för att utveckla din kompetens inom elområdet. Utbildningen löper över 3 terminer och de studerande träffas 1 dag i veckan under terminerna. Ett upplägg som är mycket uppskattat. Vid de fysiska träffarna finns lärare på plats hela tiden både för teorigenomgångar och praktiska laborationer i vårt fullutrustade ellaboratorium samt sker det ett värdefullt erfarenhetsutbyte mellan de studerande.
 
Utbildningen leder fram till den teoretiska kompetensen för ABL och efter utbildningen och examen kan den studerande ansöka om behörighet hos Elsäkerhetsverket. Utbildningen leder till arbete som ansvarig installatör för intallationer inom industri, fastigheter och elanläggningar. Kursinnehållet riktar sig i huvudsak mot Allmän behörighet (ABL) enligt Elsäkerhetsverkets bestämmelser 2017:4 (möjlighet finns att komplettera med högspänningsdelen upp till AB). Observera att Elsäkerhetsverkets praktikkrav för att beviljas behörighet måste vara uppfyllda! (Obs! Separat ansökan till Elsäkerhetsverket!) Praktik kan förvärvas både före och efter utbildningen.

Om du vill ha koll på vad som gäller kring el-behörigheter så rekommenderar vi att du läser igenom följande:

http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/elsak-2017-4.pdf

Efter avslutad utbildning kan du arbeta bland annat som arbets-/projektledare, kalkylering, projektering eller ledande montör. För dem med tillräcklig yrkeserfarenhet öppnar sig också möjligheten att bedriva egen verksamhet som entreprenör inom elinstallation och som auktoriserad elinstallatör.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden är mycket god och branschens bedömning är att de som går utbildningen blir attraktiva för jobb som ledande montörer, arbetsledare och projektledare samt som entreprenörer och egna företagare. Utbildningen följer Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Fr.o.m 1 juli 2017 gäller en ny el-lag och tillhörande föreskrift (2017:4) där det regleras vilka utbildnings- och erfarenhetskrav som måste vara uppfyllda för att auktorisation som elinstallatör ska ges enligt 20 § i elsäkerhetslagen. Utbildningen levererar den teoretiska kompetensen.   

Förkunskaper

Lägst betyget E (Betyg G*) I Svenska 1 (Sv A*), Matematik 1a, 1b eller 1c (Ma A*) och Engelska 5 (En A*) Elkraftteknik, Praktisk ellära och Elinstallationer, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning.

 

För tillträde till utbildningen krävs också minst två års yrkeserfarenhet på heltid inom starkströmsområdet, där ett av åren ska vara elinstallationsarbete under ledning av behörig elinstallatör.

 

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Studietakt

3/4-fart, deltid med distansinslag. Lektioner och laborationer i Yrkeshögskolan Syds lokaler vid Jacobsskolan, Stobyvägen 6, Hässleholm, varje onsdag mellan 8:30-16:00.  Möjligheter till laborationer och självstudier i de för utbildningen anpassade lokalerna finns även utanför lektionsbunden tid.

Sista ansöknings­datum

15 juni 2017

 

Studiestöd

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial.

Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.selänk till annan webbplats

Kontaktperson

Utbildningsledare, Bo Persson
0451-26 86 01
bo.persson@yhs.se

Behörig

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

 

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
    motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kurser

 

Kurser

Poäng

Företagsekonomi & Entreprenörskap

50

Entreprenadjuridik

20

Elinstallationer byggnader

60

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar

50

Elmaskiner

25

Regler och standarder 

20

 

Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Skicka ett mejl

Synpunkter

Vi vill gärna höra din synpunkter eller klagomål.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun