Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
MENY

Entreprenadingenjör - Bygg och anläggning, 2 år

För att kunna möta framtidsutmaningarna inom bygg- och anläggningsbranschen måste personaltillgången med relevant kompetens säkras. Vill Du utbilda till dig en av nyckelpersonerna i olika bygg- och anläggningsprojekt? Sätta avtryck i samhällets utveckling? Då är vår utbildning till Entreprenadingenjör det rätta valet för dig! Du blir spindeln i nätet i bygg- och anläggningsprojekt!

 

Entreprenadingenjören arbetar i nära samarbete med platschefen och olika projektdeltagare som alltid måste ligga steget före. Entreprenadingenjören planerar och samordnar bygg- eller anläggningsprojekt avseende tid, material och personal.

Utbildningen ger dig rätt kompetens som efterfrågas av branschen. Du får bland annat kunskaper om bygg- och anläggningsprocesser, branschens standardavtal, kvalitets, miljö- och arbetsmiljö, upphandlingsbestämmelser, kalkyl- och produktionsplanering samt produktionsekonomi, praktiskt ledarskap och organisationsutveckling knuten till branschen. Du får färdigheter i använda digitala verktyg i olika skeden av projektet. Du lär dig att upprätta planeringsunderlag, anbuds- och produktionskalkyler, inköp, skriva avtal, sammanställa prognoser och kostnadskalkyler för olika skeden av bygg- och anläggningsprocessen.

 

Efter avklarad utbildning skulle du kunna arbeta som entreprenadingenjör, anbudsingenjör, projektingenjör eller KIP-ingenjör i bygg- och anläggningsbranschen – en yrkesroll som innebär omväxlande arbete och stor delaktighet med väldigt goda utvecklingsmöjligheter.

 

Framtiden ser ljus ut inom bygg- och anläggningsbranschen. Din börjar hos oss på Yrkeshögskolan Syd!

Vi öppnar igen för ansökningar 1 feb 2023

 

All information kring behörigheter och urval är samlat här

Behörighet och särskilda förkunskaper

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:


  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
    motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper krävs i form av lägst betyget E (betyg G*) i 

 

- Bygg och anläggning 1

- Bygg och anläggning 2

eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning.

 

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Preparandkurs

För att bli behörig till utbildningen Byggnadsingenjör – produktionsledning krävs förutom den grundläggande behörigheten* att du som sökande har behörighet i Bygg och anläggning 1 och 2 eller motsvarande kunskaper.


YHS preparandkurs vänder sig till alla som uppfyller kravet på grundläggande behörighet* samt har skickat in en ansökan till våra bygg- och anläggningsutbildningar men saknar kunskaper i Bygg och anläggning 1 och 2.


Preparandkursen sträcker sig under 10 tillfällen som avslutas med en examinationsdag (tentamen). Så totalt 11 träffar.


Den här kursen gör dig behörig i Bygg och Anläggning 1 och 2** till våra utbildningar om du blir godkänd på sluttentamen. Observera att resultatet endast kan användas för utbildningar på Yrkeshögskolan Syd. Avklarad kurs med godkänt betyg ger inte någon platsgaranti men förstärker möjligheten att bli antagen till våra bygg- och anläggningsutbildningar.


Obligatorisk närvaro på alla dagar.


Förfrågan om man vill gå preparandutbildningen skickas ut i slutet av mars. Datumen för årets preparandkurs ser ni här nedan.


Lektion

Dag

Datum

Tid

1

Tisdag

5 april

17:00-20:00

2

Torsdag

7 april

17:00-20:00

3

Tisdag

12 april

17:00-20:00

4

Onsdag

13 april

17:00-20:00

5

Tisdag

19 april

17:00-20.00

6

Torsdag

21 april

17:00-20:00

7

Tisdag

26 april

17:00-20:00

8

Torsdag

28 april

17:00-20:00

9

Tisdag

3 maj

17:00-20:00

10

Torsdag

5 maj

17:00-20:00

11

Tisdag

10maj

17:00-20:00 Sluttentamen, Norra Station Aulan


* Grundläggande behörighet

1 § Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som


1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


**https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=BYG&courseCode=BYGBYG01&lang=sv&tos=gy#anchor_BYGBYG01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson

Frågor om utbildningens innehåll:

Andreas Roxhag, utbildningsledare
0723-93 84 30
andreas.roxhag@hassleholm.se

 

Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare Erika Nilsson

0451-26 85 81

erika.nilsson@hassleholm.se

Studieinformation

Heltid, dagtid.

 

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.se Länk till annan webbplats.

 

Vi rekommenderar att du använder dig av PC under utbildningen då MAC oftast inte är kompatibla med de program vi använder.

LIA

Lärande i arbete förläggs till branschföretag och omfattar 25 veckor under två perioder. Du väljer själv företag och ort. Exempel på företag är: 

PEAB, NCC, SKANSKA, SVEVIA, Byggmästar´n i Skåne, Thages, Planör, Treano, K-fastigheter Prefab, Magnacon 

Kurser, totalt 400 YH-poäng


Kurser

Poäng

Lärande i arbete 1

70

Lärande i arbete 2

55

Kalkyl och anbud

40

Inköp

35

Produktion och planering - bygg och anläggning

45

Bygg- och anläggningsteknik

20

Bygg- och anläggningsinriktad matematik

20

Digitala verktyg i byggprocessen

20

Företag och produktionsekonomi

15

Entreprenadjuridik

10

Projektkommunikation

15

Kvalitet miljö och arbetsmiljö

15

Kommunikation och ledarskap

20

Examensarbete

20


Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Mejla oss här

Synpunkter

Funderar du över något?
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun