Om YHS

Yrkeshögskolan Syd erbjuder utbildningar som är direkt anpassade till arbetslivets behov och ger därför mycket goda framtidsutsikter. I genomsnitt 9 av 10 som sedan 1996 studerat och examinerats vid Yrkeshögskolan Syd är nu yrkesverksamma. Flera har också avancerat till ledande befattningar. Engagerade ledningsgrupper med majoritet från arbetslivets branschföreträdare garanterar kvalitet och aktualitet i utbildningarna. Yrkeshögskolan Syd är ett val som lönar sig. Bygg din karriär hos oss!


Vår värdegrund


Avdelningen Arbetsmarknad & kompetensutvecklinglänk till annan webbplats och Yrkeshögskolan Sydlänk till annan webbplats inom Hässleholms kommun är en attraktiv arbetsplats. Både våra anställda och våra deltagare känner stor tillit till våra verksamheter som genomsyras av;


Kunskap

  • Våra verksamheter bedrivs med hög kvalitet och kompetenta medarbetare.
  • Vi svarar för en god kompetensförsörjning.
  • Vi är målinriktade och flexibla.
  • Vi har ett professionellt förhållnings- och arbetssätt.

Tillgänglighet

  • Vi är närvarande och finns till för våra deltagare och medarbetare.
  • Vårt arbete präglas av frihet under ansvar, av att individen står i centrum och genom att olikheter är möjligheter.

Nytänkande

  • Omvärlden förändras ständigt och vi är med.
  • Vi vill utvecklas och tekniken är i framkant.
  • Vi är kreativa och tänker i nya banor.
  • Vi samverkar och har ett entreprenöriellt lärande och tänkande.